Certyfikaty

Oferujemy usługi najwyższej jakości opartej o certyfikaty i normy ISO

DNV

ISO 9001

Posiadamy system zarządzania jakością oparty na normie ISO serii 9000. Obecnie jest on potwierdzony certyfikatem wydanym przez firmę Det Norske Veritas Poland. Naszym priorytetem jest zapewnienie rzetelnej obsługi klienta. Wszystkie procesy zachodzące w naszej firmie są ustandaryzowane i nadzorowane, począwszy od magazynowania materiałów, poprzez ich obróbkę, aż po pakowanie. Każda wysyłka przechodzi szczegółową kontrolę pod względem jakościowym i ilościowym, dając klientom pewność co do zgodności wysyłki ze złożonym zamówieniem.

ISO 14001

W pełnym zrozumieniu odpowiedzialności za środowisko naturalne i jego ograniczone zasoby, wprowadziliśmy system zarządzania środowiskowego. Jesteśmy dumni, że jako jedno z niewielu przedsiębiorstw w branży posiadamy certyfikat ISO 14001:2015. Wszystkie procesy w naszej firmie są ściśle kontrolowane pod kątem wpływu na otoczenie, a nasze wymagania dotyczące ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko są bardzo rygorystyczne. Wprowadzając innowacyjne rozwiązania z obszaru zarządzania środowiskowego, dążymy do ciągłego doskonalenia naszych praktyk, by efektywnie zarządzać zasobami i minimalizować wpływ na planetę. Nasze zobowiązanie do jakości, zarówno w obszarze obsługi klienta, jak i ochrony środowiska, stanowi integralną część naszej misji.

Certyfikat
ISO 9001

Certyfikat
ISO 9001 - załącznik

Certyfikat
ISO 14001

Certyfikat
ISO 14001 - załącznik

TÜV

W roku 2022 z sukcesem przeszliśmy proces certyfikacji Działu Spawania, uzyskując zgodność z normą PN-EN ISO 3834-2 – Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych – Część 2: Pełne wymagania jakości. Również Zakładowa Kontrola Produkcji została oceniona pod kątem zgodności z normą EN 1090-1 – Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych.

Certyfikację przeprowadziła renomowana Jednostka Certyfikująca TÜV SÜD, potwierdzając spełnienie wszystkich wymagań określonych w powyższych normach. Otrzymane certyfikaty stanowią nie tylko dowód naszego zaangażowania w jakość, ale także potwierdzenie spełnienia najwyższych standardów branżowych.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli Produkcji jest dla nas potwierdzeniem skutecznej wewnętrznej kontroli procesu produkcyjnego oraz nadzoru nad poziomem jakości i bezpieczeństwa naszych wyrobów. Dążymy do utrzymania tych wysokich standardów, zapewniając naszym klientom produkty najwyższej jakości.

Certyfikat
EN ISO 3834

Certyfikat
EN ISO 3834 - załącznik

Certyfikat zgodności
Zakładowej Kontroli Produkcji

Spawalnicze Świadectwo
Kwalifikacyjne

realizacje

Nasze realizacje

ZOBACZ >>

kontakt

zapytaj o ofertę

ZAPYTAJ >>